Wij willen als team van zelfstandige thuisverpleegkundigen goede kwalitatieve zorgen aan onze patiënten geven. Volgende aspecten krijgen daarbij onze aandacht:

· respect voor elke patiënt en zijn leefwereld

· kwaliteitsvolle zorg door onze ervaring en het volgen van bijscholingen onder andere georganiseerd door UZ Leuven

· samen met andere professionele hulpverleners coördineren we zorg op maat

· we proberen tegemoet te komen aan de wensen van de patiënt: samen zoeken we via communicatie steeds voor de beste oplossing